...

اطلاعیه های ثبت نام

نمایش
...

اطلاعیه های ثبت نام

نمایش

سخن مؤسس

تقویم آموزشی

پیام مدیر

بهداشت

به مناسبت روز جهانی آسم

جشنواره میوه

بازدید از مرکز آفرنش های هنری (خانه ملک)

  • ویژه سفیران

به مناسبت هفته معرفی مشاغل

  • معرفی مشاغل

اجرای مرحله دوم طرح وارنیش دندان دانش آموزان

  • اجرای مرحله

به مناسبت هفته معرفی مشاغل

جشن سفیران سلامت

بازدید از بانک کشاورزی به مناسبت هفته مشاغل

جشنواره صبحانه سالم

برگزاری رقابت علمی - بهداشتی سفیران سلامت دانش آموزی

  • برگزاری رقابت

روز جهانی بهداشت

  • راه های

چهارشنبه سوری کودکانه

پیشگیری از خطرات چهارشنبه سوری

  • پیشگیری از

هفته منابع طبیعی و روز درختکاری گرامی باد

  • درختان همواره

آموزش بهداشت تغذیه به دانش آموزان

آرشیو

سایر سایتهای مجتمع پویندگان رسالت

 

آمار بازدید ها